Ändrad premie på trygghetslösning

Premien på Rentas trygghetslösning för hyrda maskiner och material, kommer höjas från 5 till 6 procent av bruttopriset per den 1 januari 2023. Åtgärden är en anpassning till branschpraxis och samtidigt sänks avgiften på självrisken från 5 000 kr per skadetillfälle till 4 000 kr per skadetillfälle