Kvalitet, Säkerhet & Miljö

Hållbarhet – Kvalitet & Miljö

 

Miljöledningssystem

Vi har infört ett miljöledningssystem som följer svensk standard – SS-EN ISO 14001.

 

Vår målsättning är bland annat:

  • Minska eller, om möjligt, eliminera all förorening av miljön i de delar av verksamheten som bedöms ha stor miljöpåverkan.
  • Minska slöseri och förbrukning av material och energi samt inrikta våra behov mot om möjligt förnyelsebara istället för ändliga resurser.
  • Inkluderar miljöhänsyn i framtida planerings- och investeringsbeslut.
  • Verka för ständig förbättring av vår verksamhet sett ur miljöhänseende.
  • Vi skall följa lagar, föreskrifter och andra krav som finns på miljöområdet och som är relevanta för vår verksamhet.

 

Kvalitetssystemprojekt

Vi har ett fungerande kvalitetssystem som reglerar vår verksamhet enligt svensk standard SS-EN ISO 9001. Fortlöpande kontrollerar och förbättrar vi vårt sätt att arbeta och att detta skall gynna både våra kunder och oss själva. Hög kvalitet och ansvar genom god service är inslag i den kvalitetspolicy vi utformat. Vår strävan är att vara marknadsledande inom vår bransch med högkvalitativa och moderna maskiner.

 

Säkerhet och riskeliminering

Vi arbetar hand i hand med våra beställare för att tillsammans utforma det system som krävs för varje arbetsplats.

 

Kvalitetsval på maskiner med en hög re-investerings takt

Vi vet att för att gynna ett långsiktigt och uthålligt samhälle måste man hitta effektiva lösningar som minskar belastningen på miljön.

Vi ser därför till att vår utrustning utnyttjas på ett optimalt sätt och tänker miljömässigt när vi förnyar vår maskinpark. På det sättet får du den bästa lösningen, sett ur alla perspektiv. Utrustning som du kan använda utan dåligt samvete.

Certifikat

Renta är certifierat enligt ISO9001:2015 & ISO14001.