Kvalitet, Säkerhet & Miljö

Låt oss prata hållbarhet

Vi är mycket stolta över vår första hållbarhetsredovisning som vi släppte förra året för 2021, rapporten mottogs med mycket positiv respons och har också varit ett verktyg i vårt arbete med att visa för våra kunder vad vi faktiskt gör. Men som med allt annat som vi gör så är vi inte 100 % nöjda utan vill hela tiden sträva efter att bli bättre. Ett steg för att ytterligare visa transparens mot våra kunder och intressenter samt även skapa en tydligare struktur är att från och med denna rapport rapportera med referens till GRI. GRI index kan du ladda hem som en separat bilaga, ett komplement till hållbarhetsrapporten 2022. För tydlighetens skull, ladda ner det från denna långa länk.

 

Ladda ner årets hållbarhetsredovisningen för 2022 på formuläret nedan.

 

Namn
Integritetspolicy(Obligatoriskt)
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter: https://www.renta.se/omoss/integritetspolicy/

 

 

Certifikat

Här hittar du vårt certifikat för kvalitet och miljö