Renta Sweden AB

Renta finns för dig som bygger och skapar nytt, renoverar och förbättrar.

Vi ser till att du har rätt maskin i rätt tid på rätt plats.

40 år av branscherfarenhet

Från litet till stort, från start till mål – vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna, oavsett behov.

Rentas historia präglas av många förvärv och sammanslagningar, vilket bidragit till en fantastisk tillväxt men som också tillåtit oss att bevara vår kultur och entusiastiska entreprenörsanda. Vi tog helt enkelt det bästa av två världar: det stora företagets drivkraft och det lokala företagets expertkunskap.

För den som hyr verktyg och maskiner är tillgången till den senaste utrustningen alltid nära till hands. Oavsett om du ska bygga nytt eller renovera befintligt, är vikten av rätt verktyg en förutsättning för att lyckas. Det här vet vi om, och det är därför Renta finns. Våra många depåer runt om i Sverige har ett stort utbud och vår personal lång erfarenhet.

Rätt maskin i rätt tid på rätt plats

Från Västkusten till norra Europa

Vad som för över 40 år sedan började med en depå på Västkusten, är idag ett rikstäckande företag med lokala depåer från Malmö till Mälardalen. När du behöver hyra verktyg och maskiner vet vi att det ofta är med kort varsel – därför har Renta medvetet valt att ha stora lager med ett brett utbud. På så sätt kan vi hålla uthyrningsprocessen både enkel och säker för dig som kund. Klicka här för att hitta din närmaste depå.

Att hyra istället för att köpa

Trött på strulande maskiner och stora investeringar för verktyg du bara använder ibland? En av de största fördelarna med att hyra, istället för att köpa, är att du alltid har tillgång till den senaste och mest moderna utrustningen. Om tillgång och åtkomst dessutom både är enkel och flexibel, leder det också till ett bättre resultat och mer effektiva arbetsflöden för dig.

Undvik avbrott i arbetet och förseningar i tidsplanen

När ett behov uppstår behöver det ofta lösas snabbt. Oavsett om du behöver hyra en borrmaskin för en eftermiddag eller en markvibrator för en vecka, ska det vara ett enkelt uträttat ärende. Eftersom Rentas depåer arbetar både lokalt och i tätt samarbete hittar vi lösningar för varje behov. Finns inte borrmaskinen på Ringön så finns den i Sisjön – då ser vi till att den kommer till dig.

Vi finns för att du ska vara framgångsrik

Renta utvecklas i takt med våra kunders behov och önskemål. Den utrustning du behöver hyra, ska alltid finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Varje depå drivs som sin egen och ansvar, beslut och initiativ utgår från de behov som finns lokalt. Vi belastar inte våra kollegor och kunders dagar med onödig rapportering, byråkrati eller annat som inte är direkt nödvändigt. Istället är det korta beslutsvägar och ett stort engagemang som möter dig på din depå.

Du berättar om ditt behov – vi föreslår den bästa lösningen. Det behöver inte vara krångligare än så.