Fallskydd

Fallskydd för din säkerhet

Det finns moment i ett byggprojekt eller vid höghöjdsarbete där det finns risk för fall exempelvis på ett tak eller annan hög höjd. Om du arbetar högre upp än två meter eller om det finns annan risk för fall kan Renta hjälpa till att hitta rätt lösning, som både är effektiv för arbetet och trygg för dig.

Varje byggarbetsplats och projekt ser olika ut och du som arbetar har olika behov. Våra tjänster och produkter inom fallskydd kommer därför inte som färdiga lösningar utan anpassa från gång till gång. Vi hyr inte bara ut fallskyddet du behöver utan bidrar också med kunskap och erfarenhet. Renta är gärna med redan från start för att du ska få den mest effektiva, trygga och bäst lämpade lösningen. Vi hjälper dig med projektering, transport, montage på plats och löpande anpassningar under projektets gång. Efter avslutat projekt hanterar vi sedan även demonteringen och transporten tillbaka till vår depå.

 

Ett genomgående säkerhetstänk

Arbete på hög höjd kräver ett tydligt säkerhetstänkande redan vid projekteringen av projektet. Vår personal är utbildad och auktoriserad inom fallskydd för att du ska känna dig trygg och risken för olyckor minska. 

 

Våra lösningar inom fallskydd

  • Ställningar
  • System
  • Stegar
  • Tillbehör så som stängsel och grindar.

 

Arbete på hög höjd kräver utbildning

Med utbildning och kunskap minskar risken för olyckor i arbetet avsevärt. Förutom uthyrning erbjuder Renta även olika utbildningar för dig i bygg- och anläggningsbranschen. Inom arbete ovanför marken finns bland annat vår utbildning Ställning för dig som arbetar som ställningsbyggare eller arbetsledare samt utbildningen Fallskydd för dig med ett höghöjdsarbete exempelvis på tak.

 

Fråga oss om fallskydd

Vid frågor om olika typer av fallskydd och våra tjänster däromkring är du välkommen att kontakta oss.

Från Västkusten till norra Europa

Vad som för över 40 år sedan började med en depå på Västkusten, är idag ett rikstäckande företag med lokala depåer från Malmö till Mälardalen. När du behöver hyra verktyg och maskiner vet vi att det ofta är med kort varsel – därför har Renta medvetet valt att ha stora lager med ett brett utbud. På så sätt kan vi hålla uthyrningsprocessen både enkel och säker för dig som kund.

 

Att hyra istället för att köpa

Att hyra istället för att köpa har många fördelar. Du slipper stora investeringar för verktyg, maskiner eller bodar du bara använder ibland. En av de största fördelarna är att du då alltid har tillgång till det senaste och mest moderna. Om tillgången dessutom är både enkel och flexibel blir det bättre resultat och mer effektiva arbetsflöden för dig.

 

Undvik avbrott i arbetet och förseningar i tidsplanen

När ett behov uppstår behöver det ofta lösas snabbt. Oavsett om du behöver hyra en borrmaskin för en eftermiddag eller en lift för ett halvår, ska det vara ett enkelt uträttat ärende. Eftersom Rentas depåer arbetar både lokalt och i tätt samarbete hittar vi lösningar för varje behov. Finns inte borrmaskinen på Ringön så finns den i Sisjön – då ser vi till att den kommer till dig.

 

Vi finns för att du ska vara framgångsrik

Renta utvecklas i takt med våra kunders behov och önskemål. Den utrustning du behöver hyra, ska alltid finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Varje depå drivs som sin egen och ansvar, beslut och initiativ utgår från de behov som finns lokalt. Vi belastar inte våra kollegor och kunders dagar med onödig rapportering, byråkrati eller annat som inte är direkt nödvändigt. Istället är det korta beslutsvägar och ett stort engagemang som möter dig på din depå. Du berättar om ditt behov – vi föreslår den bästa lösningen. Det behöver inte vara krångligare än så.