Försäkring

Känn dig trygg med vår försäkring

Hyresvillkoren föreskriver att de hyrda enheterna skall vara försäkrade.
Försäkringen du tecknar hos oss skyddar dig från höga kostnader om olyckan skulle vara framme. Försäkringspremien tillkommer på alla hyresbelopp och gäller alla dina hyrestillfällen hos oss om inte annat särskilt överenskommits.

Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller för, som den heter på försäkringsspråket, ”plötsligt och oförutsedd skada”.  Exempel på detta kan vara att maskinen blir utsatt för skadegörelse på arbetsplatsen, stöld, brand eller vattenskada. Däremot ersätts inte skador som beror på förslitning och vårdslöst handhavande. Försäkringen gäller inte för klottersanering på de hyrda enheterna. För att ersättning ska kunna lämnas vid stöld, eller skadegörelse, krävs att händelsen blir polisanmäld och ett egendomen har förvarats så att stöld eller skadegörelse i möjligaste mån kunna undvikas. Stöld ur bil innebär att en inte tillfredsställande förvaring skett, om inte bilen uppvisar tydliga inbrottstecken. All låsning av Hyresmateriel, eller där hyresenheterna förvaras, skall ske med klassad låsutrustning. Stöldtillfället skall kunna preciseras, och beskrivas detaljerat. Detta ska framgå av polisrapporten.

ditt ansvar som hyrestagare 

I vår bransch innebär hyreskontrakten att det är du som hyrestagare som ansvarar för egendom, oavsett om du hyr som företagare eller privatperson. Därmed är du också ersättningsskyldig om den exempelvis blir stulen eller skadad genom åverkan. Andra skador som tyvärr är vanligt är de som inträffar vid lastning/lossning och skador i samband med transporter till och från utlämningsställena. Vi ansvarar för de hyrda enheterna fram till ditt mottagande vid leverans. Vid retur av hyrd materiel svarar du för eventuella skador på enheterna fram till vårt mottagande om du utför transporten med eget fordon eller med inköpt transporttjänst.  

Låg premie och självrisk 

Premien 5% beräknas på hyrespriset för maskinen i hyrprislistan. Självrisken är 5000:-. Priserna är exklusive moms. Jämför gärna med en normal företagsförsäkring som ofta har en högre självrisk vid stöldskador och vissa skadetyper ersätts inte alls.

vid skada

  • Kontakta alltid omedelbart din uthyrare

  • Lämna uppgifter om ordernummer och vilken egendom det gäller, samt dina kontaktuppgifter

  • Beskriv så noggrant som möjligt vad som har hänt. Vi vill ha en detaljerad redogörelse, helst med fotodokumentation.

  • Vid stöld, inbrott, rån, skadegörelse eller annat brott skall en polisanmälan göras snarast. Polisanmälan skall detaljerat beskriva händelsen. I polisrapporten ska det framgå, specificerat, vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra skador, Åtgärderna ska stå i rimliga proportioner till egendomens värde och stöldbegärlighet.

  • Kopia av polisrapporten jämte relevant fotodokumentation av brottsplatsen bifogas skaderapporten och skickas till uthyraren.