Utbildningar

Utbildningar som bidrar till säkrare arbetsplatser

Arbete på höjder, med fordon eller heta processer innebär risker. Av erfarenhet vet vi att de flesta tillbuden, olyckorna och skadorna på arbetsplatsen hade kunnat förebyggas med rätt kunskap, utrustning och agerande. Om olyckan ändå skulle vara framme kan även konsekvenserna lindras. Efter genomförd utbildning får du bästa möjliga förutsättningar för att använda maskinerna du hyr via oss på ett tryggt och effektivt sätt.

Alla våra utbildningar är certifierade och utgår från gällande lagar, föreskrifter och standarder samt genomförs med certifierade kursledare. Vi registrerar alla utbildningsinsatser på ditt personliga ID06-kortet och påminner dig om när det är dags för uppföljning enligt gällande bestämmelser.

Har du några frågor eller funderingar kring utbildningarna är du välkommen att kontakta din närmsta depå eller ringa oss 010 690 00 20.

 

Kommande utbildningar

Frågor

Har du andra frågor gällande våra utbildningar är du välkommen att kontakta din närmsta Renta depå eller ringa oss på 010 690 00 20.