Bas-P och Bas-U utbildning

Utbildning: BAS-P och BAS-U – AFS 1999:3 och AFS 2008:16

Utbildningen BAS-P och BAS-U är för dig i arbetsledande position med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan du verka som byggarbetsmiljösamordnare.

 

Kommande utbildningar

Om utbildningen BAS-P och BAS-U

 • För dig som ska verka som BAS-P/BAS-U på ett byggprojekt samt för dig med övergripande ansvar för byggarbetsmiljön
 • Ett personligt utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare
 • Följer föreskrifterna AFS 1999:3 och AFS 2008:16

Förkunskaper: Du är minst 18 år, du kan läsa och förstå svenska
Pris: 6 500 kr exkl. moms

 

Kursinnehåll BAS-P och BAS-U

Under utbildningen på två heldagar går vi igenom följande delar:

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • AML och Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
 • Arbetsmiljöplaner
 • SAM
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för riskbedömningar
 • Ansvar och uppgifter för byggherren
 • Ansvar och uppgifter för BAS-P
 • Ansvar och uppgifter för BAS-U
 • Uppdragstagare enligt AML kap 3 § 7c
 • AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete
 • Belastningsergonomi
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Stegar och arbetsbockar.

 

Detta säger lagstiftningen

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (AFS 1999:03, Byggnads och anläggningsarbete och AFS 2008:16 § 6).

 

Villkor

Anmälan är bindande och fakturering av kursavgiften sker inom två veckor från anmälan. Eventuell avbokning sker senast sju arbetsdagar innan kursstart, då sker ingen kreditering av avgiften.

Vid för få anmälda deltagare eller vid annan giltig anledning, exempelvis att kursledaren blir sjuk, återkommer vi om ett alternativt utbildningstillfälle. Hittar ni inget passande datum och är en grupp på omkring tio personer tittar vi gärna på ett alternativt tillfälle för er.

 

Kontakt och anmälan

Vid frågor om utbildningens innehåll eller utbildningstillfällen är du välkommen att kontakta din närmsta depå eller ringa oss på 010 690 00 20.