Ställning utbildning

Utbildning: Ställning 2-9 meter – AFS 2013:4

Fallolyckor är en av de vanligaste dödsorsakerna inom byggbranschen idag och utbildning behövs för att öka kunskapen, medvetenheten och säkerhetsställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen Ställning är för dig som arbetar som ställningsbyggare och bygger, ändrar eller nedmonterar en ställning med en arbetshöjd på upp till nio meter. Utbildningen är också för dig som arbetsledare eller annan berörd person som behöver känna till säkerhetskrav och regler vid ställningsarbete.

 

Kommande utbildningar

Om utbildningen Ställning

 • För dig som ställningsbyggare som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar på upp till nio meter samt för dig som är arbetsledare eller som behöver känna till regler och säkerhetskrav
 • Ett personligt utbildningsbevis efter avslutad utbildning
 • Följer föreskriften AFS 2013:4 Ställningar.

Förkunskaper: Du är minst 18 år, du kan läsa och förstå svenska
Omfattning: Ett kurstillfälle på 8 h, lunch och fika ingår
Pris: 2 400 SEK, exkl. moms

 

Kursinnehåll Ställning

Under utbildningens kurstillfälle på åtta timmar går vi igenom följande delar:

 • Regler för ställningar
 • Föreskrifter
 • Olika typer och fabrikat av prefabicerade ställningar
 • Skydd mot fall
 • Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial
 • Förankring
 • Ergonomi

 

Mål efter avslutad kurs

Det övergripande målet är att du som deltagaren ska tillägna dig kunskap och färdigheter som möjliggör att ställningsarbete genomförs på ett säkert sätt för såväl dig som de runt omkring.  Samt på ett resurseffektivt sätt som förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna. Riktlinjerna syftar till att höja kompetens hos dig som ställningsarbetare med målet att:

 • Öka säkerheten
 • Minska personskadorna
 • Förbättra effektiviteten
 • Sänka kostnaderna.

 

Detta säger lagstiftningen

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
(Arbetsmiljölagen 1977:1160, 3 kap. 3 §)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2013:04 § 47, Ställningar) ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

 

Villkor

Anmälan är bindande och fakturering av kursavgiften sker inom två veckor från anmälan. Eventuell avbokning sker senast sju arbetsdagar innan kursstart, då sker ingen kreditering av avgiften.

Vid för få anmälda deltagare eller vid annan giltig anledning, exempelvis att kursledaren blir sjuk, återkommer vi om ett alternativt utbildningstillfälle. Hittar ni inget passande datum och är en grupp på omkring tio personer tittar vi gärna på ett alternativt tillfälle för er.

 

Kontakt och anmälan

Vid frågor om utbildningens innehåll eller utbildningstillfällen är du välkommen att kontakta din närmsta depå eller ringa oss på 010 690 00 20.