Travers utbildning

Utbildning: Travers – AFS 2006:6

Utbildningen Travers är för dig som hanterar en traverskran, pelarlift eller telfers samt för dig som planerar arbetet kring lyftanordningar som arbetsledare eller skyddsombud. Nära på alla olyckor eller tillbud med traverser beror på okunskap, utbildning är därför en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga olycksfall. Det är dessutom en lönsam investering då även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.

 

Kommande utbildningar

Om utbildningen Travers

 • För dig som hanterar en traverskran, pelarlift eller telfers samt för dig som planerar arbetet kring lyftanordningar som arbetsledare eller skyddsombud
 • Ett personligt utbildningsbevis efter avslutad kurs
 • Följer Arbetsmiljölagen AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Förkunskaper: Du är minst 18 år, du kan läsa och förstå svenska
Omfattning: Ett kurstillfälle på 8 h, lunch och fika ingår
Pris: 2 300 SEK, exkl. moms

 

Kursinnehåll Travers

Under utbildningens kurstillfälle på åtta timmar går vi igenom en teoretisk och en praktisk del:

 

Teori

 • Krantyper, krankonstruktion och lyftredskap
 • Lastkoppling
 • Säker användning upptäck riskerna
 • Underhåll och kontroll.

 

Praktik

 • Provlyft
 • Lyfta rakt upp
 • Häva gungning
 • Sänka lasten mjukt.

 

Mål efter avslutad kurs

Det övergripande målet är att du som deltagare ska få kunskap och färdigheter som möjliggör att traverskörning utövas på ett säkert sätt för såväl förare som omkringpersonal. Samt på ett resurseffektivt sätt som förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna. Riktlinjerna syftar till att höja kompetens hos traversförare med målen att:

 • Öka säkerheten
 • Minska personskadorna
 • Förbättra effektiviteten
 • Sänka kostnaderna.

 

Detta säger lagstiftningen

Från och med den 1 juli 2007 ställs det betydligt hårdare krav på arbetsgivare.

Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av typ av last. Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar. Genom utbildningen Travers får du både den teoretiska och den praktiska kunskapen som krävs.

 

Villkor

Anmälan är bindande och fakturering av kursavgiften sker inom två veckor från anmälan. Eventuell avbokning sker senast sju arbetsdagar innan kursstart, då sker ingen kreditering av avgiften.

Vid för få anmälda deltagare eller vid annan giltig anledning, exempelvis att kursledaren blir sjuk, återkommer vi om ett alternativt utbildningstillfälle. Hittar ni inget passande datum och är en grupp på omkring tio personer tittar vi gärna på ett alternativt tillfälle för er.

 

Kontakt och anmälan

Vid frågor om utbildningens innehåll eller utbildningstillfällen är du välkommen att kontakta din närmsta depå eller ringa oss på 010 690 00 20.