Arbete på väg 1-3

Arbete på väg 1-3

En legendarisk utbildning för dig som vill kunna bygga ställning, inte bara fort, utan även säkert och enligt de föreskrifter som florerar i branschen. Givetvis är denna utbildning ett krav från de allra flesta beställarna där ute. Om du eller din personal inte gått denna är det hög tid att köra igång! Välkommen in i utbildningsvärmen!

Denna utbildning går ej att göra på distans då praktisk färdighet och träning är ett krav.

En legendarisk utbildning för dig som vill kunna bygga ställning, inte bara fort, utan även säkert och enligt de föreskrifter som florerar i branschen. Givetvis är denna utbildning ett krav från de allra flesta beställarna där ute. Om du eller din personal inte gått denna är det hög tid att köra igång! Välkommen in i utbildningsvärmen!

Denna utbildning går ej att göra på distans då praktisk färdighet och träning är ett krav.

Utbildningen

Arbete på väg-utbildningen vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Trafikverkets skärpte i januari 2019 kompetenskraven på personal som arbetar på väg. de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 är en del i arbetet med att öka säkerheten på arbetsplatser i trafiken och minska olyckstalen.

Deltagaravgift är 39 000 kr per person, exklusive moms.

Utbildningen

Arbete på väg – Nivå 1:

Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader.

Arbete på väg – Nivå 2:

Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon . Ger behörighet att utrusta oh utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Denna nivå måste uppdateras efter 5 år.

Arbete på väg – Nivå 3A:

Kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten). Gäller även personal inom BS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande. Denna nivå måste uppdateras efter 5 år.

Arbete på väg – Nivå 3B:

Kompetenskrav för vakter, lotsförare och de som är ansvariga för trafiksignaler.

 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetsmetoder och riskanalys
 • Personlig skyddsutrustning
 • Fordons placering på väg
 • Fördjupning av vägarbeten
 • Förare av fordon med skyddsfunktion
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Trafikförordningen
 • Vägmärkesförordningen

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Intyg/Behörighet

Nivå 1 skall uppdateras efter 15 månader och nivå 2 samt 3 efter 5 år.

Krav på förkunskap

Enligt Trafikverkets upphandling som gjordes 2006-10-01 gäller fortfarande följande utbildningskrav när en arbetar på eller vid anslutning till dess vägar:

 • Säkerhet på väg (efter första arbetade timmen)
 • Miljö (efter 100 arbetade timmar)
 • Hjälp på väg (efter 100 arbetade timmar)
 • Utmärkningsansvarig (måste alltid finnas på plats vid aktivt arbete)
 • Vaktutbildning (vid arbete som trafikvakt/signalvakt)

DETALJER

 • 39,000 kr (Per person)
 • 8 timmars utbildning (Inkl. Lunch 1h)

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Datum Plats Platser kvar
April 05, 07:00 Landskrona BOKA
April 12, 07:00 Ringön BOKA

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila [email protected]

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta utbildningsansvarig Jonas Jonasson här: [email protected]