Varför är det viktigt att ha rätt belysningen på byggarbetsplatsen?

Ljuset påverkar oss hur vi uppfattar vår omgivning. Bra ljus innebär att finns det dagsljus och belysning så att man uppfattar korrekt, ser bra samt skapar en god dygnsrytm. Nu när vintern kommer är det oerhört viktigt att hålla koll på planeringen och genomförandet av belysningen på byggarbetsplatsen. Stärka säkerheten med rätt belysning för de som jobbar är A & O, vilket kan hjälpa till att minska risker för olyckor samt underlättar arbetet för bättre uppsikt.

Oavsett storleken på byggarbetsplatsen är det alltid viktigt att veta om belysningen på byggarbetsplatsen är planerad, arrangerad och genomförd på rätt sätt. Under vinterhalvåret blir det nödvändigt att använda belysning på byggarbetsplatsen eftersom dagsljuset inte är tillräckligt för att kunna genomföra byggarbetet på ett säkert sätt. Det finns en lång rad olika belysningstekniker att använda på byggarbetsplatsen och LED är en av dem. När du använder LED är det möjligt att göra en stor vinst på energibesparingar. I snitt kan du uppnå en minskning i energikostnader på 60%, och detta minimerar de energikostnader som du spenderat på att belysa byggarbetsplatsen. Fråga oss, så berättar vi mer om hur du kan använda LED i ditt projekt.

 

 

Dålig beslysning kan ge besvär

Många arbeten och arbetsuppgifter kräver hög koordination mellan syn och motorik. På en byggarbetsplats finns det risker för skador om man inte är uppmärksam, där felaktig belysning bidrar till att du blir trött i ögonen och att du kan få huvudvärk och spänningar i nacken, skuldrorna och ryggen.

 • Dålig synergonomi kan ge en ökning av muskelspänning i nacke och skuldra.
 • Svag belysning och bländande ljus kan öka risken för olycksfall.
 • Flimmer från olika belysningskällor gör att du blir trött och arbetar sämre. Kan även skapa stressreaktioner i det centrala nervsystemet samt kan orsaka epileptiska anfall.
 • För lite dagsljus blir du trött och presterar sämre, och ett rum utan fönster med svag belysning kan kännas instängt och isolerat.
 • En del belysning har en ljusstyrka som ändras väldigt snabbt med tiden. Vi kan inte uppfatta den variationen men den kan göra att rörliga maskindelar uppfattas som att de är stillastående eller att de rör sig långsammare än vad som faktiskt är fallet.

 

 

Vilka krav finns för belysning på byggarbetsplatser?

Det finns en lång rad krav för belysning på byggarbetsplatsen. Kraven finns reglerade i AFS2009:2 arbetsplatsens utformning som baseras på den europeiska och svenska standarden SS-EN 12464-1:2011 (arbete inomhus) och SS-EN 12464-2:2014 (arbete utomhus).

 • Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • På byggarbetsplatser där arbetsförhållandena ständigt ändras, är det viktigt att belysningsanläggningen fortlöpande ses över och armaturernas placering anpassas till ändrade arbetsförhållanden.
 • Det är olika krav på ljusmängd för arbetsplatsens grundljus och sk. montageljus.
 • På grund av de stora olycksfallsriskerna på tillfälliga arbetsplatser är det betydelsefullt att besvärande bländning och skuggbildning så långt som möjligt hindras.
 • Byggarbetsplatsen måste belysas när dagsljus inte är tillräckligt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
 • Belysningen får inte avge bländande sken, reflektion, eller värme eller så att
 • Belysningen skall vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår.
 • Arbetsplatsen måste belysas för att främja säker rörelse på byggarbetsplatsen. Undvik för stora ljuskontraster då ögat behöver viss tid att anpassa sig till olika luminansförhållanden.
 • Belysningen måste vara fullgod för att undvika arbetsolyckor.
 • Färgen som används för det konstgjorda ljuset får inte förändras eller påverka uppfattningen av vägskyltar.
 • Ljusinstallationen på byggarbetsplatsen måste placeras på ställen där den inte utgör en säkerhetsrisk för arbetarna.

 

3 råd för att belysa byggarbetsplatsen

Här är 3 enkla och användbara råd från Renta som med fördel kan skapa ett bättre ljus på din byggarbetsplats:

 1. Välj en ljuskälla med färgåtergivning av dagsljus.
 2. Använd olika typer av belysning för att utjämna skuggor och få ett naturligt ljus.
 3. Rengöring av lamporna regelbundet eftersom en smutsig lampa kan reducera ljusstyrkan med mer än 30%.
 
 

Fråga oss om belysning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert byggprojekt, kontakta din närmsta säljare så berättar de mer.

Bohuslän

Robin Svensson

Säljare, Uddevalla
070 842 16 45
[email protected]

Oskar Svedberg

Säljare, Kungälv
0768-649147
[email protected]

Göteborg

Oskar Svedberg

Säljare, Kungälv
0768-649147
[email protected]

Gustav Cato

Säljare, Ringön
070-3178240
[email protected]

Frans Blomberg

Säljare
073-3172694
[email protected]

Johnny Längefors

Regionchef, Göteborg
070-3172550
[email protected]

Halland

Oskar Svensson

Säljare, Halmstad
+46 733 - 39 21 84
[email protected]

Oskar Ahlstedt

Säljare, Falkenberg
0733-172696
[email protected]

Johny Karlsson

Säljare, Varberg
070-3172561
[email protected]

Mikael Johansson

Regionchef
070-3170108
[email protected]

Mälardalen

Jonas Söder

Säljare, Västerås
0703-356932
[email protected]

Robin Rynler

Säljare, Västerås
0736-637790
[email protected]

John Rynler

Regionschef
0703-056811
[email protected]

Närke

Peter Eklind

Säljare
070-5161212
[email protected]

Tobias Wretefelt

Säljare
070-5803744
[email protected]

Thomas Sööder

Regionchef
0705-418400
[email protected]

Skaraborg

Markus Twillman

Platschef
0709 72 16 02
[email protected]

Johan Nero

Säljare
0733 822 223
[email protected]

Jörgen Eskilsson

Platschef, Falköping
0708-453254
[email protected]

Thomas Sööder

Regionchef
0705-418400
[email protected]

Skåne

Martin Cervin

Säljare, Kävlinge
0732 - 06 04 62
[email protected]

Niclas Larsson

Säljare, Malmö
0704 - 88 41 19
[email protected]

Hampus Plahn

Säljare, Helsingborg
0734-474064
[email protected]

Putte Kronholm

Säljare, Hässleholm
0723-97 00 49
[email protected]

Magnus Lundberg

Regionchef
0707 - 10 61 80
[email protected]

Stockholm

Jari Koskela

Säljare
073 382 13 85
[email protected]

Thomas Robertsson

Regionchef
070-609 00 26
[email protected]

Roger Bruhn

Säljare, Uppsala
070 693 11 21
[email protected]

Erik Larsson

Säljare, Täby
070-1098555
[email protected]

Mathias Hanell

Säljare
070 961 03 11
[email protected]

Ted Göthe

Projektledare
0738-619102
[email protected]

Björn Rosenquist

Säljare
0708-792123
[email protected]

Christopher Lundqvist

Säljare
0700 72 74 33
[email protected]

Gustav Björk

Säljare
076-893 92 99
[email protected]

Josefine Bratowski

Säljare
070 588 05 18
[email protected]

Värmland

Johan Davidsson

Platschef
0761-333518
[email protected]

Lars-Göran Leverström

Platschef
076 258 20 53
[email protected]

Thomas Sööder

Regionchef
0705-418400
[email protected]

Östergötland

Tony Andersson

Säljare, Borås
0731 50 90 05
[email protected]

Patrik Rosenqvist

Regionchef
0760 877 677
[email protected]

Sverige

Daniel Forsberg

Säljare / KAM
070-849 48 53
[email protected]