Varför är det viktigt att ha rätt belysningen på byggarbetsplatsen?

Ljuset påverkar oss hur vi uppfattar vår omgivning. Bra ljus innebär att finns det dagsljus och belysning så att man uppfattar korrekt, ser bra samt skapar en god dygnsrytm. Nu när vintern kommer är det oerhört viktigt att hålla koll på planeringen och genomförandet av belysningen på byggarbetsplatsen. Stärka säkerheten med rätt belysning för de som jobbar är A & O, vilket kan hjälpa till att minska risker för olyckor samt underlättar arbetet för bättre uppsikt.

Oavsett storleken på byggarbetsplatsen är det alltid viktigt att veta om belysningen på byggarbetsplatsen är planerad, arrangerad och genomförd på rätt sätt. Under vinterhalvåret blir det nödvändigt att använda belysning på byggarbetsplatsen eftersom dagsljuset inte är tillräckligt för att kunna genomföra byggarbetet på ett säkert sätt. Det finns en lång rad olika belysningstekniker att använda på byggarbetsplatsen och LED är en av dem. När du använder LED är det möjligt att göra en stor vinst på energibesparingar. I snitt kan du uppnå en minskning i energikostnader på 60%, och detta minimerar de energikostnader som du spenderat på att belysa byggarbetsplatsen. Fråga oss, så berättar vi mer om hur du kan använda LED i ditt projekt.

 

 

Dålig beslysning kan ge besvär

Många arbeten och arbetsuppgifter kräver hög koordination mellan syn och motorik. På en byggarbetsplats finns det risker för skador om man inte är uppmärksam, där felaktig belysning bidrar till att du blir trött i ögonen och att du kan få huvudvärk och spänningar i nacken, skuldrorna och ryggen.

 • Dålig synergonomi kan ge en ökning av muskelspänning i nacke och skuldra.
 • Svag belysning och bländande ljus kan öka risken för olycksfall.
 • Flimmer från olika belysningskällor gör att du blir trött och arbetar sämre. Kan även skapa stressreaktioner i det centrala nervsystemet samt kan orsaka epileptiska anfall.
 • För lite dagsljus blir du trött och presterar sämre, och ett rum utan fönster med svag belysning kan kännas instängt och isolerat.
 • En del belysning har en ljusstyrka som ändras väldigt snabbt med tiden. Vi kan inte uppfatta den variationen men den kan göra att rörliga maskindelar uppfattas som att de är stillastående eller att de rör sig långsammare än vad som faktiskt är fallet.

 

 

Vilka krav finns för belysning på byggarbetsplatser?

Det finns en lång rad krav för belysning på byggarbetsplatsen. Kraven finns reglerade i AFS2009:2 arbetsplatsens utformning som baseras på den europeiska och svenska standarden SS-EN 12464-1:2011 (arbete inomhus) och SS-EN 12464-2:2014 (arbete utomhus).

 • Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • På byggarbetsplatser där arbetsförhållandena ständigt ändras, är det viktigt att belysningsanläggningen fortlöpande ses över och armaturernas placering anpassas till ändrade arbetsförhållanden.
 • Det är olika krav på ljusmängd för arbetsplatsens grundljus och sk. montageljus.
 • På grund av de stora olycksfallsriskerna på tillfälliga arbetsplatser är det betydelsefullt att besvärande bländning och skuggbildning så långt som möjligt hindras.
 • Byggarbetsplatsen måste belysas när dagsljus inte är tillräckligt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
 • Belysningen får inte avge bländande sken, reflektion, eller värme eller så att
 • Belysningen skall vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår.
 • Arbetsplatsen måste belysas för att främja säker rörelse på byggarbetsplatsen. Undvik för stora ljuskontraster då ögat behöver viss tid att anpassa sig till olika luminansförhållanden.
 • Belysningen måste vara fullgod för att undvika arbetsolyckor.
 • Färgen som används för det konstgjorda ljuset får inte förändras eller påverka uppfattningen av vägskyltar.
 • Ljusinstallationen på byggarbetsplatsen måste placeras på ställen där den inte utgör en säkerhetsrisk för arbetarna.

 

3 råd för att belysa byggarbetsplatsen

Här är 3 enkla och användbara råd från Renta som med fördel kan skapa ett bättre ljus på din byggarbetsplats:

 1. Välj en ljuskälla med färgåtergivning av dagsljus.
 2. Använd olika typer av belysning för att utjämna skuggor och få ett naturligt ljus.
 3. Rengöring av lamporna regelbundet eftersom en smutsig lampa kan reducera ljusstyrkan med mer än 30%.
 
 

Fråga oss om belysning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert byggprojekt, kontakta din närmsta säljare så berättar de mer.

Bohuslän

Philip Roos

Säljare, Uddevalla
070-842 16 45
[email protected]

Oskar Svedberg

Säljare, Kungälv
0768-649147
[email protected]

Johan Ewaldh

Regionchef, Göteborg
072 351 32 33
[email protected]

Göteborg

Frans Blomberg

Säljare, Sisjön Göteborg
073-3172694
[email protected]

Oskar Svedberg

Säljare, Kungälv
0768-649147
[email protected]

Gustav Cato

Säljare, Ringön Göteborg
070-3178240
[email protected]

Johan Ewaldh

Regionchef, Göteborg
072 351 32 33
[email protected]

Halland

Oskar Svensson

Säljare, Halmstad
+46 733 - 39 21 84
[email protected]

Oskar Ahlstedt

Säljare, Falkenberg
0733-172696
[email protected]

Tony Nordenskiöld

Säljare, Borås
0731 50 90 05
[email protected]

Johny Karlsson

Säljare, Varberg
070-3172561
[email protected]

Mikael Johansson

Regionchef
070-3170108
[email protected]

Mälardalen

Anna Jigholm

Montagledare Trafikanordningar
070-483 99 78
[email protected]

Tom Hagsten

Säljare, Uppsala
072 352 69 80
[email protected]

Victor Stenmark

Säljare, Linköping
072 179 31 83
[email protected]

Ted Karlberg

Säljare, Uppsala
072 999 23 51
[email protected]

Hugo Holmqvist

Säljare, Enköping
072 351 32 09
[email protected]

Farid Nakhost

Försäljningschef Mälardalen
072 179 31 94
[email protected]

Johan Salovaara

Säljare, Västerås
0704-839978
[email protected]

Jonathan Jansson

Säljare, Eskilstuna
072 179 31 80
[email protected]

Sedat Koyuncu

Regionschef
072 179 31 72
[email protected]

Närke

Alexander Ekengren

Säljare, Örebro
0730 79 68 00
[email protected]

William Eklind

Platschef/säljare Örebro
070-612 16 00
[email protected]

Peter Eklind

Säljare, Kumla
070-5161212
[email protected]

Tobias Wretefelt

Säljare, Kumla
070-5803744
[email protected]

Thomas Sööder

Regionchef
0705-418400
[email protected]

Skaraborg

Christer Valtersson

Försäljningschef, Skaraborg
072-351 32 25
[email protected]

Patrik Johansson

Säljare, Lidköping
0732 40 38 52
[email protected]

Kim Hansson

Säljare / montageledare Trollhättan
072 179 31 97
[email protected]

Tobias Gustavsson

Säljare, Skövde
0732 40 38 57
[email protected]

Kristian Lidbeck

Säljare, Trollhättan
072 179 31 38
[email protected]

Kim Bergström

Säljare, Mariestad
072 179 3142
[email protected]

Jörgen Pettersson

Regionchef
072 179 31 17
[email protected]

Skåne

Linus Hylén

Regionchef
072 352 69 00
[email protected]

Gunnar Persson

Säljare, Kristianstad & Hässleholm
072 179 31 51
[email protected]

Martin Cervin

Platschef & Säljare, Kävling
0732 - 06 04 62
[email protected]

Niclas Larsson

Säljare, Malmö
0704 - 88 41 19
[email protected]

Nisse Qvarnström

Säljare, Landskrona
0768 - 56 25 58
[email protected]

Magnus Stenberg

Säljare, Lund
0734 474 067
[email protected]

Claes Andersson

Säljare, Helsingborg
010 279 94 74
[email protected]

Stockholm

Michael Fredlund

Säljare, Globen
070 89534 62
[email protected]

Ted Göthe

Säljare, Rosersberg
073-861 91 02
[email protected]

Jacob Lemner

Säljare, Globen
072-352 69 91
[email protected]

Christofer Odehammar

Affärsutvecklare, Stockholm
072-179 31 45
[email protected]

Mathias Brännbäck

Försäljningschef, Stockholm
073-240 38 45
[email protected]

Marcus Brunnäs

Säljare, Järfälla
073-042 61 35
[email protected]

Malin Lindberg

Utbildningsansvarig Stockholm
070-897 95 62
[email protected]

Thomas Robertsson

Regionchef
070-609 00 26
[email protected]

Björn Rosenquist

Säljare, Globen
0708-792123
[email protected]

Robin Tarander

Säljare, Bålsta
072 179 31 49
[email protected]

Värmland

Rickard Eriksson

Säljare, Karlstad
072 352 69 85
[email protected]

Johan Davidsson

Säljare, Karlstad
0761-333518
[email protected]

Thomas Karlsson

Platschef/säljare Karlskoga
073-9881061
[email protected]

Lars-Göran Leverström

Platschef
076 258 20 53
[email protected]

Thomas Sööder

Regionchef
0705-418400
[email protected]

Östergötland

No items found

Sverige

Michael Isaksson

Key Account Manager Sverige
072 351 32 44
[email protected]

Fredrik Sten

Key Account Manager Sverige
072-351 32 45
[email protected]

Mathias Sandin

Key Account Manager Sverige
072-351 32 46
[email protected]

Poul Skehammar

KAM-chef
072-351 32 35
[email protected]

Henrik Tylestam

Key Account Manager offentliga upphandlingar Sverige
072-351 32 15
[email protected]

Magnus Lundberg

Key Account Manager Sverige
0707 - 10 61 80
[email protected]